Diário Caipira-134

Numa conversa com amigos ficamos em dúvida: Quem testa positivo pra Covid deve ficar em casa por quanto tempo? Uns achavam que eram 14 dias (eu entre eles) outros que eram apenas sete. Fomos conferir na página da Folkhälsomyndigheten: são 7.

Om du har tagit ett test som visar att du har covid-19 ska du vara hemma i minst sju dygn räknat från den dag du fick symtom. Om du av någon anledning blivit provtagen trots att du inte har symtom räknas sju dygn från den dag du tog ditt test. Du behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn. Om du har kvarvarande lindriga symtom som torrhosta, lätt snuva eller lukt-och smakbortfall men i övrigt känner dig helt frisk, kan du återgå till arbete, skola, förskola och annan aktivitet om det gått minst 7 dygn sedan insjuknandet. (fonte: Folkhälsomyndigheten, skydda dou vou andra).

Trocando em miúdos, se você testou positivo deve contar sete dias a partir do dia que ficou doente antes de sair de casa SE depois desses setes dias os sintomas houverem desaparecido. No caso de você ter feito o teste sem apresentar sintomas, deve ficar em casa por sete dias a partir da data que fez o teste. Em caso de dúvidas deve-se entrar em contato com o 1177. (Exceto os casos que precisaram de cuidados intensivos).

Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att man därför är skyldig att följa förhållningsregler för att förhindra smittspridning. Du får information om förhållningsregler enligt regionalasmittspårningsrutiner. (Fonte: Folkhälsomyndigheten, Skydda dig och andra).

O último parágrafo frisa que é importanre lembrar que o corona é uma doença perigosa para a sociedade e todas as pessoas. Aí fiquei me perguntando: mas há algum tipo de multa ou sanção para quem ignora as recomendações da Folkhälsomyndigheten?

Não que eu saiba… e o Google não pode me ajudar.